फोटोभिडियोमनोरञ्जनरोचक

अस्पताल मा कार्यरत हुनुभएको नर्सलाई तर्सायो भूत ले !!

अस्पताल मा भएको सत्य घटना !! पुरा घटनाको लागि तल को भिडियो हेर्नुहोस !

Spread the love

अस्पताल मा भएको सत्य घटनाआज भन्दा दुइ बर्ष आगाडी अस्पतालमा भएको सत्य घटना अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई तर्सायो भूतले बाकी घटनाको लागि तल भिडियो हेर्नु होला !!

अस्पताल मा भएको सत्य घटना !!

एउटा मृगौलाको लागत रु 60 करोड । यसरी Kidney फलाउने l

BIKRAM RANA

Hi, I am Bikram Rana !

Related Articles

Back to top button