गण्डकी प्रदेशफोटोभिडियोरोचकवागमती प्रदेशसमाचारसमाज

क्याम्प फाइर बस्ने क्रममा तर्सायो भूत ले ,सत्य घटना !!!

डर लाग्यो ,पुरा भूतको कथा सुन्न र हेर्नको लागि तलको भिडियोमा थिच्नुहोला !!!

Spread the love

क्याम्प फाइर बस्ने क्रममा तर्सायो भूत ले   ,यो घटना सत्य घटनामा आदरित भएकोले हेर्न नभुल्नु होला   !!! डर लाग्यो ,पुरा भूतको कथा सुन्न र हेर्नको लागि तलको भिडियोमा थिच्नुहोला !!!

BIKRAM RANA

Hi, I am Bikram Rana !

Related Articles

Back to top button