गण्डकी प्रदेशभिडियोमनोरञ्जनरोचकविचारसमाचारसमाज

VTEN को नया पारा गीत को येस्तो असर ,छिटो हेर्नुहोस् के भयो एस्तो ?

VTEN NEW SONG

Spread the love

 

                       VTEN को नया पारा गीत को येस्तो असर। 

 

 

 

sponsored

Seeta Rana

Planing to be a photographer in the near future, leaning and just learning ! Just finished my +2 and joined Mass Communication.

Related Articles

Back to top button