समाचाररोचकस्थानीय

एनईबी कक्षा १२ बोर्ड परीक्षा नेपालभर

Spread the love

कक्षा १२ अपडेट:
एनईबी कक्षा १२ बोर्ड परीक्षा नेपालभर 4000 भन्दा बढी केन्द्रहरूमा हुनेछ। यो NEB कक्षा १२ बोर्ड परीक्षाको लागि अहिलेसम्मको केन्द्रहरूको संख्या हो। यसभन्दा पहिले २,००० भन्दा कम केन्द्रहरू परीक्षा सञ्चालन गर्न छुट्याइएको थियो।
वर्तमान अवस्थाका कारण, NEB ले घर नजिकै देखा पर्ने मानिसहरूलाई थप केन्द्रहरू थप्नु पर्थ्यो र सबै केन्द्रहरूले सामाजिक दूरीका नियमहरूको पालना गर्नुपर्‍यो।

Class 12 Update: NEB Class 12 board examinations will be held in more than 4,000 centers across Nepal. This is the highest number of centers ever for NEB Class 12 board exam. Previously, Less than 2,000 centers were allocated to conduct the exam.
Due to current situation, NEB had to add extra centers for people appearing near home & also all centers would have to follow social distancing rules.

sponsored

Related Articles

Back to top button