गण्डकी प्रदेशफोटोमनोरञ्जनरोचकविचारविश्वसमाचारसमाज

BTS को शॊप नेपाल मा।

BTS SHOPE IN NEPAL

Spread the love

BTS  को शॊप पोखरा मा।

विश्वभर फैलिएको BTS को फ्यान हरु साएद गनेर सकिदैन होला । नेपाल मा पनि BTS को फ्यान हरु अनगीनत छन्। BTS कोरिया को बोय ब्यन्द हो। उनीहरु हरु को क्रेज नेपाल मा देरै नै छ। BTS को फ्यान हरु लै अर्म्री भनिन्छा र उनीहरु लाई BTSNEPALIARMY भनेर पनि चिनिन्छ।

BTS  समान हरु किन्न लाई ब्ट्स फ्यान हरु देरै नै खोजने गर्दछन ।अहिले नेपाल मा

 

पनि BTS अनि अन्य के -पोप हरु देरै नै प्रसिदा छ।  । अहिले के -पोप फ्यान को लागी देरै राम्रो खबर छ। पोखरा को चिप्लेदुङ्ग स्थित् निवा गली वित्र र मैन रोड़ मै के -पोप को समान पाउने गर्द छ।

sponsored

Seeta Rana

Planing to be a photographer in the near future, leaning and just learning ! Just finished my +2 and joined Mass Communication.

Related Articles

Back to top button